איסור פיטורי עובדת בהריון

Share This Post

איסור פיטורי עובדת בהריון

לדאבון הלב גם כיום נוטים מעסיקים רבים לראות באישה בהריון נטל ועם כניסתה להריון הם מנסים לפטרה בכל מיני דרכים יצירתיות כשהם מנצלים את העובדה שאישה נדרשת לגלות אודות הריונה רק לאחר 5 חודשי הריון. מעסיקים אלה טועים לחשוב שהחוק אסור רק לפטר עובדת בהריון האוחזת בותק של מעל 6 חודשי עבודה.
האם מותר לפטר עובדת בגלל הריונה האוחזת בותק של פחות מ- 6 חודשי עבודה ?
התשובה היא לא.

החוק אוסר לפטר עובדת בגלל היותה בהריון כבר מהיום הראשון לעבודתה.
פיטורי עובדת בגלל היותה בהריון עולים כדי אפליה אסורה, הפרה בוטה של חובת תום הלב ושל חוק שווין הזדמנויות בעבודה הקובע פיצוי סטטורי בסל של עשרות אלפי שקלים לטובת העובדת.
הגנות אלה נכונות גם לגבי עובדות בהריון המועסקות מכח חוזה עבודה זמני ו/או קבוע.

האם מותר לפטר עובדת בהריון מכל סיבה היא?

התשובה היא לא כאשר מדובר בעובדת בעלת ותק מעל חצי שנה.
עובדת בהריון, בעלת ותק של לפחות 6 חודשים, מוגנת גם מכח חוק עבודת נשים בנוסף להגנות לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

במקרה כזה למעסיק אסור לפתוח בהליכי פיטורין כנגד עובדת בהריון מכל סיבה שהיא מבלי שקיבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. מעסיק שפיטר עובדת בהריון מבלי שיקבל היתר כאמור יחויב בתשלום פיצויים גם אם יוכיח שלא ידע על היותה בהריון.

המועד הקובע לעניין הותק – מועד סיום ימי ההודעה המוקדמת. אם במועד סיום ימי ההודעה המוקדמת תחזיק העובדת בותק של מעל חצי שנה היא תחסה תחת ההגנות הקבועות בחוק עבודת נשים.


פיטורי עובדת בהיריון, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.

באילו מקרים תאשר הממונה על חוק עבודת נשים פיטורי עובדת בהריון?
הממונה על חוק עבודת נשים תיתן למעסיק היתר לפטר עובדת בהריון רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להיריון ולאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום ואת נסיבותיה האישיות של עובדת.

עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים ופוטרה מעבודתה ללא היתר מממונה על חוק עבודתה נשים זכאית להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לפסיקת פיצויים מכח חוק עבודת נשים. אם אותה עובדת פוטרה עקב הריונה, היא זכאית בנוסף לתבוע פיצויים מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


משרד עורכי דין טליה-זקס ענב


משרד עורכי דין טליה-זקס ענב הוא מהמשרדים הטובים והמובילים בתחום דיני עבודה המעניק ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני עבודה הן לעובדים והן למעסיקים לרבות ייצוג משפטי בבתי הדין לעבודה, עריכת הסכמי עבודה וייצוג בהליכי שימוע טרם פיטורים.


במידה והנכם זקוקים ל-עורך דין לדיני עבודה צרו קשר עוד היום עם עורכת הדין טליה זקס-ענב

לייעוץ משפטי ממוקד צרו קשר עוד היום

משרד עורכי דין דיני עבודה

More To Explore

זכויות עובד במקום עבודה

דיני העבודה בישראל מעניקים לעובדים מגוון זכויות במקום העבודה שלהם, וזאת כח מכח חוקי העבודה, פסיקת בתי הדין לעבודה, הסכמים קיבוצים, צווי הרחבה, ועוד. מהותן

איסור פיטורי עובדת בהריון

איסור פיטורי עובדת בהריון לדאבון הלב גם כיום נוטים מעסיקים רבים לראות באישה בהריון נטל ועם כניסתה להריון הם מנסים לפטרה בכל מיני דרכים יצירתיות

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

ייצוג בהליכי פרישה מהעבודה

זקוקים לעו"ד לדיני עבודה?

אל תתפשרו על הזכויות שלכם

צרו קשר עוד היום עם עורכת הדין טליה זקס-ענב לקבלת יייעוץ משפטי בדיני עבודה